VINSTUTSTÄLLNINGEN 2020

Vinnarna har nu tagit hem sina vinster så utställningen

finns inte längre kvar på Folkets Hus.

Men vi låter bilder på alla verken ligga kvar här ett tag till.


Nr 1. Nemat Nowrouzi

Nr 3. Katarina Minerva

Nr 5. Marianne Sandström

Nr 7. Rolf Enström

Nr 9. Jonas Ellborg

Nr 11. Niclas Berglund

Nr 13. Nils Tennberg

Nr 15. Ingela Flory

Nr 17. Ulla Arvidsson

Nr 19. Gunnel Hillerström Bengtsson

Nr 21. Eva Ahlqvist

Nr 23. Yoshio Nakajima

Nr 25. Ingela Flory

Nr 27. Ove Ottosson

Nr 29. Benke Pehrson

Nr 31. Ulla Arvidsson

Nr 33. Maria Stigsdotter Drott

Nr 35. Lena Höglander

Nr 2. Bibbi Månsson

Nr 4. Maria Rask-Zilén

Nr 6. Thomas Brolin

Nr 8. Gunnel Hillerström Bengtsson

Nr 10. Monica Hagebrand

Nr 12. Niclas Berglund

Nr 14. Yoshio Nakajima

Nr 16. Glenn Larsson

Nr 18. Rosemary Liljegren

Nr 20. Liv Eriksson

Nr 22. Ulla Sundin

Nr 24. Bibbi Månsson

Nr 26. Irene Larsson

Nr 28. Margareta Sölveland

Nr 30. Niclas Berglund

Nr 32. Eva Kanje Boman

Nr 34. Eva Kanje Boman

Nr 36. Lena Höglander

Nr 37. Eva Svensson