På grund av pandemin har vi inga resor planerade.

Vi återkommer.