På grund av pandemin vet vi inte när vi kan starta utställningsverksamheten igen.