Vernissage 5/5 besöktes av ca 60 personer.

Litografin av Mona Johansson som lottades ut bland de medlemmar som besökte vernissagen vanns av Gunnel Karlsson. GRATTIS!

 

Här under ses de glada konstnärerna.