OM OSS


Varbergs konstklubb är en anrik konstförening som bildades redan 1955. Efter att ha legat nere i några år, är vi en grupp entusiaster som startat upp nya Varbergs konstklubb.


Klubben skall verka för att öka intresset för konst och kultur i Varbergs

kommun med omnejd.


Vi kommer att arrangera separatutställningar i samarbete med Folkets hus i Varberg, samt ordna resor till muséer och konsthallar. Naturligtvis har vi också ett årligt konstlotteri. Så gott som alla mottagna medlemsavgifter kommer att användas för inköp av vinster till detta lotteri.


Vår styrelse 2019

Anita Förstberg-Lieungh, ordförande

Lars Ekdahl, vice ordförande

Eva Gunnarsson, sekreterare

Lennart Liljegren, kassör

Maria Alholt ledamot

Lena Larsson ledamot

Christina Billbäck, suppleant

Inga-Lill Jern Larsson, suppleant